1473 Cherokee Mountain Trail, Murphy NC 28906, USA
Murphy NC 28906
 
915 SHEEPS KNOB, MURPHY NC
Murphy NC 28906